• ناصر اویسی
  • زنی با سه‌تار 1398
  • اکریلیک روی بوم قرمز
  • نقاشی
  • 112 * 73.7
برآورد
$2,000 - $4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
Romantic Structure
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
سایر آثار هنری هنرمند

گلفروشان
برآورد
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
32,813 دلار آمریکا
142.857% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
سواران را چه شد؟
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,212 دلار آمریکا
12% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سواران را چه شد؟
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
21,293 دلار آمریکا
12% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,798 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,634 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,586 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+20.813%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020