26 اسفند 1388
برآورد
£800
1,099 دلار آمریکا
- £1,200
1,649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,320
1,813 دلار آمریکا
32%
توضیحات اثر

signed and dated
آثار هنری مشابه

ماریس اِل.
برآورد
€2,000
2,247 دلار آمریکا
-
€3,000
3,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,022 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
Van Ham - 28 خرداد 1399
دودمان
برآورد
£1,000
1,299 دلار آمریکا
-
£1,500
1,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,250
1,623 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
Lyon and turnbull - 25 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری ناصر عصار

بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
80,599 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
€3,000
4,167 دلار آمریکا
-
€5,000
6,944 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 26 خرداد 1388
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
15,272 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
36,652 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,161 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,717 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,893 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+90.708%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021