نزار موسوی ‌نیا

ایران | 1358
3 نتیجه
فیلترها
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #90 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
160 * 200
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
71.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #26 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
170 * 200
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395

اکریلیک روی بوم
200 * 150
برآورد
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
4,276 دلار آمریکا
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393