برآورد
£12,000
16,554 دلار آمریکا
- £16,000
22,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
12,933 دلار آمریکا
33.036%
توضیحات اثر

signed Nasrollah Afjehi in Farsi and dated 2018 (upper left)

آثار هنری مشابه

Composition
برآورد
€10,000
11,236 دلار آمریکا
-
€15,000
16,854 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,750
15,449 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
آدر - 19 خرداد 1396
Sans titre
برآورد
€4,000
5,714 دلار آمریکا
-
€7,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,130
11,614 دلار آمریکا
47.818%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
Sans titre
برآورد
€8,000
11,429 دلار آمریکا
-
€12,000
17,143 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
14,286 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 آذر 1387
سایر آثار هنری نصرالله افجه ای

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10%
تاریخ حراج
آرت اسکوپس - 25 فروردین 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 67,526 دلار آمریکا
کمینه برآورد 45,762 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,217 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.003%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021