17 اردیبهشت 1400
توضیحات اثر

Signed in Farsi
آثار هنری مشابه

آرتچارت | UNTITLED (3) از حسین زنده رودی
بدون عنوان (3)
برآورد
£35,000
56,452 دلار آمریکا
-
£45,000
72,581 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
آرتچارت | اثر هنری ازحامد عبدالله
عشق، از مجموعه طلسم‌ها
برآورد
€5,000
6,094 دلار آمریکا
-
€8,000
9,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,700
14,260 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
ترکیب خوشنویسی
برآورد
€20,000
25,000 دلار آمریکا
-
€25,000
31,250 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آدر - 19 آذر 1393
سایر آثار هنری نصرالله افجه ای

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | اثر هنری ازنصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
£12,000
16,554 دلار آمریکا
-
£16,000
22,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
12,933 دلار آمریکا
33.036%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 68,163 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,009 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,548 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+22.759%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021