برآورد
10,000 £
14,925 دلار آمریکا
- 15,000 £
22,388 دلار آمریکا
فروخته نشده
تاریخچه حضور در حراج ها
13,750 £
22,177 دلار آمریکا
11,000 £
17,742 دلار آمریکا
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000 ﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000 ﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000 ﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000 ﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000 ﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000 ﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
قو
برآورد
18,000 $
-
22,000 $
قیمت فروش
18,000 $
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 فروردین 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 65,970 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,100 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,299 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+24.238%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020