• از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
  • اکریلیک روی بوم
  • 80 * 80
  • محل امضا پایین چپ
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,050,000,000﷼
4,078 دلار آمریکا
30% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
قو
برآورد
$18,000
-
$22,000
قیمت فروش
$18,000
10% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
25 فروردین 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,069 دلار آمریکا
کمینه برآورد 46,492 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 64,228 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+23.704%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020