نصرالله افجه ای

ایران | 1312
81 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #61 (فروخته نشده)
جوهر روی بوم
119 * 119
برآورد
€25,000
30,469 دلار آمریکا
-
€35,000
42,657 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

جوهر
28 * 28
تاریخ حراج
دوبیاشوفسکی - 17 اردیبهشت 1400

اکریلیک روی بوم
100 * 39
برآورد
£12,000
16,554 دلار آمریکا
-
£16,000
22,072 دلار آمریکا
قیمت فروش
£9,375
12,933 دلار آمریکا
33.036%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

شماره اثر #42 (فروخته نشده)
اکریلیک روی بوم
70 * 70
برآورد
£7,000
9,657 دلار آمریکا
-
£9,000
12,416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400

اکریلیک روی بوم
183 * 123
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

اکریلیک روی بوم
195 * 159
برآورد
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,500,000,000﷼
48,255 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

اکریلیک روی بوم
80 * 80
برآورد
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,768 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,050,000,000﷼
4,078 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399

شماره اثر #81 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
150 * 50
برآورد
€15,000
18,072 دلار آمریکا
-
€20,000
24,096 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 12 آذر 1399

شماره اثر #32 (فروخته نشده)
acrylic on canvas in artist's frame
200.5 * 130.9
برآورد
£30,000
39,474 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399

اکریلیک روی بوم
205 * 238
برآورد
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
47,900 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398