21 دی 1397
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
2,087 دلار آمریکا
6.667%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
1,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | اثر هنری ازسبهان آدم
فیگور خرقه‌پوش با کلاه
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,785
2,412 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
اورژینال
برآورد
80,000,000﷼
696 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری نیلوفر قادری نژاد

درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سیاوش در گذرگاه
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,726 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,334 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,228 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+97.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021