برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
77.778%
آثار هنری مشابه

شبدیز از مجموعه خسرو شیرین
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
باران
برآورد
100,000,000﷼
870 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,652 دلار آمریکا
250%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
2,957 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری هادی روشن ضمیر

بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
رویش
برآورد
60,000,000﷼
1,626 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,523 دلار آمریکا
85.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
گرداب عشق
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,518 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,835 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,518 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.123%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها