17 اسفند 1399
برآورد
$8,500 - $8,500
قیمت فروش
$0
100% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه زنان خنیاگر
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
1,621 دلار آمریکا
40% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
Romantic Structure
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 مرداد 1399
گفت وگوی هزارساله
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها