برآورد
$15,000 - $20,000
قیمت فروش
$17,500
0%
آثار هنری مشابه

NATIONAL PORTRAITS
برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
-
£12,000
15,789 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
13,158 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$15,000
50%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
سایر آثار هنری پروانه اعتمادی

بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,846 دلار آمریکا
-
£5,000
6,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,205 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه یکی بود یکی نبود
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,744 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021