برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
- 8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
28,953 دلار آمریکا
7.143%
آثار هنری مشابه

خوشنویسی ساقط
برآورد
4,000,000,000﷼
15,442 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
نیم رخ رنسانسی از مجموعه خاطرات انهدام
برآورد
500,000,000﷼
13,550 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
18,970 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
35,230 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
£12,000
17,910 دلار آمریکا
-
£18,000
26,866 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
22,388 دلار آمریکا
0%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 20 اسفند 1393
سایر آثار هنری پروانه اعتمادی

بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,846 دلار آمریکا
-
£5,000
6,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,205 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه یکی بود یکی نبود
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,744 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021