برآورد
£20,000
26,667 دلار آمریکا
- £30,000
40,000 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازطلا مدنی
تِرَن هوایی
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$0
0%
تاریخ حراج
آرتسی - 10 اردیبهشت 1400
آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشاق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری پروانه اعتمادی

بدون عنوان
برآورد
£3,000
3,846 دلار آمریکا
-
£5,000
6,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,205 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه یکی بود یکی نبود
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,744 دلار آمریکا
کمینه برآورد 19,446 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 27,379 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+31.509%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021