پروانه اعتمادی

ایران | 1327
33 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
پاستل روی مقوا
69 * 49
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

80 * 60
برآورد
6,000,000,000﷼
23,162 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
28,953 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

oil on cement mounted on panel, framed
70 * 70
برآورد
£20,000
26,667 دلار آمریکا
-
£30,000
40,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399

ترکیب مواد روی مقوا
67 * 50
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,812
11,015 دلار آمریکا
3.671%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399

پاستل روی مقوا
60 * 47
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

رنگ روغن و سیمان روی تخته
60 * 80
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

پاستل روی مقوا
74 * 58
برآورد
1,200,000,000﷼
9,125 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
12,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,407 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

رنگ روغن و سیمان روی تخته
60 * 80
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

کولاژ روی مقوا
70 * 100
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
6,522 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397

پاستل روی مقوا
52 * 72
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397