برآورد
€3,500
4,118 دلار آمریکا
- €4,000
4,706 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£200
277 دلار آمریکا
-
£300
416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
تایم صفر
برآورد
£300
416 دلار آمریکا
-
£500
693 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
693 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازلولوا الحمود
القابض
برآورد
£4,000
6,154 دلار آمریکا
-
£6,000
9,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,000
7,692 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
سایر آثار هنری پرویز تناولی

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
هیچ و دست
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£22,500
28,846 دلار آمریکا
4.651%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,097 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,336 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 104,940 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.794%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021