برآورد
$60,000 - $80,000
قیمت فروش
$365,000
421.429% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
120,120 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
285,285 دلار آمریکا
171.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
115,141 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
172,712 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,700,000,000﷼
423,143 دلار آمریکا
194% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
سایر آثار هنری هنرمند

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,923 دلار آمریکا
25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
25,641 دلار آمریکا
6.977% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,940 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,734 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 105,374 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.995%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020