• ادب 1394
  • set of 5: hand colored screen-prints on paper, n. 2/35، اسکرین‌پرینت
  • چاپ
  • 58 * 40
2 آبان 1397
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
- £2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,500
1,923 دلار آمریکا
25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | CATCHING THE MOON (STUDIES), (18) از فریده لاشایی
گرفتن ماه
برآورد
£800
1,143 دلار آمریکا
-
£1,200
1,714 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,000
1,429 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمحمد الشامری
شعری از محمود درویش
برآورد
£1,000
1,380 دلار آمریکا
-
£1,500
2,070 دلار آمریکا
قیمت فروش
£950
1,311 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 11 فروردین 1400
Tolerating Intolerance
برآورد
£1,800
2,368 دلار آمریکا
-
£2,500
3,289 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,912
2,516 دلار آمریکا
11.07%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
سایر آثار هنری پرویز تناولی

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
هیچ و دست
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
23,077 دلار آمریکا
16.279%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
25,641 دلار آمریکا
6.977%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,986 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,336 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 104,940 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.242%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021