25 آذر 1389
برآورد
$25,000 - $50,000
قیمت فروش
$31,250
16.667%
آثار هنری مشابه

Heech in the Cage
برآورد
£20,000
32,787 دلار آمریکا
-
£30,000
49,180 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,000
29,508 دلار آمریکا
28%
تاریخ حراج
بونامز - 13 خرداد 1388
هیچ و صندلی 3
برآورد
£15,000
24,194 دلار آمریکا
-
£20,000
32,258 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
40,323 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
سایر آثار هنری پرویز تناولی

ادب
برآورد
£1,500
1,923 دلار آمریکا
-
£2,500
3,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,875
2,404 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
هیچ‌های عاشق
برآورد
£18,000
23,077 دلار آمریکا
-
£25,000
32,051 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,051 دلار آمریکا
16.279%
تاریخ حراج
بونامز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 144,097 دلار آمریکا
کمینه برآورد 73,336 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 104,940 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.794%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021