پرویز تناولی

ایران | 1316
145 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
fibre glass, n. 5/20
194 * 76.5 * 75
برآورد
€80,000
97,502 دلار آمریکا
-
€100,000
121,877 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400

مجسمه برنز
34 * 14
1/1
برآورد
£20,000
27,956 دلار آمریکا
-
£40,000
55,913 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,250
35,295 دلار آمریکا
15.833%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400

30 * 6 * 20
2/3
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

برنز
40 * 24 * 90
برآورد
40,000,000,000﷼
154,416 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
قیمت فروش
67,000,000,000﷼
258,647 دلار آمریکا
48.889%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

برنز
* 67
برآورد
£50,000
62,500 دلار آمریکا
-
£70,000
87,500 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399

فایبر گلاس
75 * 75 * 196
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

شماره اثر #31 (فروخته شده)
برنز
30 * 47 * 100
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
32,000,000,000﷼
243,346 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

شماره اثر #78 (فروخته شده)
برنز
30 * 47 * 106
برآورد
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
121,673 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

برنز
42 * 37 * 110
برآورد
£80,000
103,896 دلار آمریکا
-
£100,000
129,870 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398

برنز
20.5 * 19.5 * 59
برآورد
£45,000
58,442 دلار آمریکا
-
£65,000
84,416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398