پرویز کلانتری

ایران | 1310 - 1395
31 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
کاهگل و اکریلیک روی بوم
71 * 56.5
برآورد
€15,000
18,279 دلار آمریکا
-
€20,000
24,372 دلار آمریکا
تاریخ حراج
Van Ham - 26 خرداد 1400

ترکیب مواد روی بوم
49 * 39
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399

رنگ روغن و کاه‌گل روی بوم
250 * 130
برآورد
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
34,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
18,000,000,000﷼
69,487 دلار آمریکا
125%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399

کاهگل و اکریلیک روی بوم
71 * 56.5
برآورد
€20,000
24,096 دلار آمریکا
-
€30,000
36,145 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Van Ham - 12 آذر 1399

شماره اثر #55 (فروخته نشده)
ترکیب مواد روی بوم
49 * 39
برآورد
£4,000
5,333 دلار آمریکا
-
£6,000
8,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399

رنگ روغن روی بوم
105 * 200
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
33,898 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

ترکیب مواد روی بوم
100 * 70
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
17,686 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398

رنگ روغن روی بوم
63 * 43
برآورد
€25,000
28,090 دلار آمریکا
-
€30,000
33,708 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هتل دِ وانت مونت‌کارلو - 30 تیر 1398

رنگ روغن و کاه‌گل روی بوم
200 * 150
برآورد
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
34,981 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398

رنگ روغن روی بوم
120 * 240
برآورد
2,500,000,000﷼
21,739 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
30,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
40,000 دلار آمریکا
53.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397