3 دی 1395
برآورد
70,000,000﷼
1,746 دلار آمریکا
- 90,000,000﷼
2,244 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
1,496 دلار آمریکا
25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
مربع سفید 6
برآورد
€1,200
1,423 دلار آمریکا
-
€1,800
2,134 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,423 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
Aguttes - 30 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازشادی قدیریان
مربع سفید 1
برآورد
€2,000
2,363 دلار آمریکا
-
€3,000
3,545 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
Aguttes - 5 آبان 1399
تعليق
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
سایر آثار هنری پیمان هوشمندزاده

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,496 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,746 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,244 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها