برآورد
$25,000 - $30,000
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازهادی جمالی
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,759 دلار آمریکا
-
£4,000
5,518 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 اردیبهشت 1400
آرتچارت | اثر هنری ازوحید چمانی
آمینو اسید
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$27,500
292.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
سایر آثار هنری کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

آرتچارت | BLUE DOME I از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
£60,000
96,774 دلار آمریکا
-
£90,000
145,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
139,516 دلار آمریکا
15.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1393
گنبد سفید III
برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اثر هنری ازکامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
مناجات‌های بی‌پایان 28
برآورد
£12,000
15,593 دلار آمریکا
-
£18,000
23,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,115 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,252 دلار آمریکا
کمینه برآورد 41,436 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 59,782 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+89.374%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020