15 مهر 1393
برآورد
£7,000
11,290 دلار آمریکا
- £10,000
16,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,000
25,806 دلار آمریکا
88.235%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
28,897 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
25,962 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

BLUE DOME I
برآورد
£60,000
96,774 دلار آمریکا
-
£90,000
145,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
139,516 دلار آمریکا
15.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1393
گنبد سفید III
برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
Untitled (from the Endless Prayers series)
برآورد
$25,000
-
$30,000
تاریخ حراج
کریستیز - 28 فروردین 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 62,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,167 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.773%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019