برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
- 12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Portrait of Iris Clert از منوچهر یکتایی
پرتره‌ی اِریس کلِرت
برآورد
£50,000
76,923 دلار آمریکا
-
£70,000
107,692 دلار آمریکا
قیمت فروش
£182,500
280,769 دلار آمریکا
204.167%
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1394
سایر آثار هنری کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

BLUE DOME I
برآورد
£60,000
96,774 دلار آمریکا
-
£90,000
145,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
139,516 دلار آمریکا
15.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1393
Untitled (from the Endless Prayers series)
برآورد
$25,000
-
$30,000
تاریخ حراج
کریستیز - 28 فروردین 1392
BLUE DOME II
برآورد
£70,000
89,744 دلار آمریکا
-
£100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£87,500
112,179 دلار آمریکا
2.941%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 62,949 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 63,167 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.773%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019