21 دی 1397
برآورد
8,000,000,000﷼
69,565 دلار آمریکا
- 12,000,000,000﷼
104,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
86,957 دلار آمریکا
0%
آثار هنری مشابه

شکار آبی بارانی
برآورد
£25,000
32,895 دلار آمریکا
-
£40,000
52,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£50,000
65,789 دلار آمریکا
53.846%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
پرتره
برآورد
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
72,398 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
تارنواز
برآورد
2,500,000,000﷼
62,344 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
87,282 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
84,788 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
سایر آثار هنری کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

آرتچارت | BLUE DOME I از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
£60,000
96,774 دلار آمریکا
-
£90,000
145,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
139,516 دلار آمریکا
15.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1393
گنبد سفید III
برآورد
8,000,000,000﷼
180,995 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
271,493 دلار آمریکا
قیمت فروش
10,000,000,000﷼
226,244 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اثر هنری ازکامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
مناجات‌های بی‌پایان 28
برآورد
£12,000
15,593 دلار آمریکا
-
£18,000
23,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,115 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,252 دلار آمریکا
کمینه برآورد 41,436 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 59,782 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+89.374%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020