برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
64,706 دلار آمریکا
10%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
49,875 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
74,813 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
59,850 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
45,249 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | مطالعات انار از رضا درخشانی
مطالعات انار
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£18,000
29,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
64,516 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1392
سایر آثار هنری کوروش شیشه گران

میز
برآورد
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
57,034 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
زرد
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
درخت
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
62,609 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,111 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,378 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 59,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.54%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019