برآورد
6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
- 8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
57,034 دلار آمریکا
7.143%
آثار هنری مشابه

درخت
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
62,609 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | Untitled (from the Hunting series) از رضا درخشانی
بدون عنوان (از مجموعه‌ی شکار)
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
-
£70,000
89,744 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
56,090 دلار آمریکا
27.083%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
شکار سرخ و سبز
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,000
51,948 دلار آمریکا
6.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
سایر آثار هنری کوروش شیشه گران

زرد
برآورد
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
درخت
برآورد
4,000,000,000﷼
34,783 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
52,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,200,000,000﷼
62,609 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
پرتره
برآورد
3,000,000,000﷼
67,873 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
72,398 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,111 دلار آمریکا
کمینه برآورد 42,378 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 59,340 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.54%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019