برآورد
3,000,000,000﷼
79,197 دلار آمریکا
- 4,000,000,000﷼
105,597 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
110,876 دلار آمریکا
20%
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | Bloody Hunt از رضا درخشانی
شکار خونی
برآورد
£50,000
66,667 دلار آمریکا
-
£70,000
93,333 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
83,333 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1396
آرتچارت | اثر هنری ازابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$112,500
60.714%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
پرتره
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
آرتچارت | HUNTING THE DAWN از رضا درخشانی
شکار سپیده‌دم
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$112,500
40.625%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
آرتچارت | مقدمه صورتی از رضا درخشانی
مقدمه صورتی
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$87,500
12.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1392
Sensibility Green Summer Serenades
برآورد
€70,000
90,909 دلار آمریکا
-
€90,000
116,883 دلار آمریکا
قیمت فروش
€86,500
112,338 دلار آمریکا
8.125%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1391
شکار قرمز شماره ۴
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
Memories Of Annihilation
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$104,500
74.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390