برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
- 2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
108,108 دلار آمریکا
105.714%
خوابم یا بیدارم
برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
16,000,000,000﷼
117,907 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
تارنواز
برآورد
2,500,000,000﷼
62,344 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
87,282 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
84,788 دلار آمریکا
13.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
43,178 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,200,000,000﷼
92,113 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1395
آرتچارت | HUNTING THE DAWN از رضا درخشانی
شکار سپیده‌دم
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$112,500
40.625%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
بدون عنوان
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
€90,000
116,883 دلار آمریکا
227.273%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
77,208 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
108,091 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
Memories Of Annihilation
برآورد
$50,000
-
$70,000
قیمت فروش
$104,500
74.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
36,652 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
48,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
91,631 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
زنگ های بی صدا (از مجموعه آیینه‌ی زمان)
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$122,500
75%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390