برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
- 1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
آثار هنری مشابه

X series
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
سایر آثار هنری کوروش گلناری

سلطان ثانی از مجموعه سلاطین
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
10,973 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
انباشت
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,850 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,721 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,289 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+36.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020