7 خرداد 1395
برآورد
600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
23,028 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
27,346 دلار آمریکا
35.714%
نقاشی 1
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
31,674 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | Composition از لیلی متین دفتری
ترکیب‌بندی
برآورد
€20,000
23,529 دلار آمریکا
-
€30,000
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
€22,500
26,471 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
آدر - 15 آذر 1396
اصل انواع
برآورد
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
20,362 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
21,493 دلار آمریکا
18.75%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اثر هنری ازحسین کاظمی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
14,634 دلار آمریکا
-
£18,000
21,951 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
30,488 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
30,418 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
44,215 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
اِم آی اِس + کِی یو جی
برآورد
€3,000
3,666 دلار آمریکا
-
€4,000
4,888 دلار آمریکا
قیمت فروش
€17,490
21,371 دلار آمریکا
399.714%
تاریخ حراج
بلیندارته - 6 خرداد 1400