برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازاحمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,478 دلار آمریکا
-
£5,000
7,463 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 31 فروردین 1394
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان از مجموعه زنان خنیاگر
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
1,621 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری کیخسرو خروش

بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
25,882 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
10,840 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,492 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,529 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,156 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104.743%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018