7 خرداد 1392
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
- 160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
10,840 دلار آمریکا
185.714%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | White Branches از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
£5,000
6,410 دلار آمریکا
-
£8,000
10,256 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,750
11,218 دلار آمریکا
34.615%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
480,000,000﷼
10,860 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
پادشاه جوان
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
8,597 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری کیخسرو خروش

بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
23,529 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
35,294 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
25,882 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
21,381 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 19,492 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,529 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,156 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+104.743%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018