برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,970 دلار آمریکا
-
£6,000
8,955 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,380
6,537 دلار آمریکا
12.4%
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 مهر 1388
PORTRAIT D'HOMME EN COLERE
برآورد
€4,000
5,970 دلار آمریکا
-
€5,000
7,463 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,460
6,657 دلار آمریکا
0.889%
تاریخ حراج
آرتکیوریال - 2 آبان 1388
سایر آثار هنری گارنیک در هاکوپیان

طبیعت بیجان
برآورد
800,000,000﷼
6,084 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
9,125 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,605 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
طبیعت بی جان
برآورد
400,000,000﷼
10,560 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
15,839 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
14,520 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
طبیعت بیجان
برآورد
500,000,000﷼
5,882 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
8,235 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
10,000 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,479 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,597 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,748 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.917%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021