برآورد
$20,000 - $30,000
قیمت فروش
$55,000
120%
آثار هنری مشابه

آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
فیلیپس - 25 تیر 1399
از مجموعه تبخیر )چهره(
برآورد
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازداریوش قره زاد
ونوس ایرانی
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$23,750
58.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
سایر آثار هنری گلناز فتحی

آرتچارت | اثر هنری ازگلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,173 دلار آمریکا
-
£7,000
8,642 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 10 مهر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,591 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,910 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.961%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021