برآورد
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
- 350,000,000﷼
7,919 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
6.667%
آثار هنری مشابه

Trees of Life with Pomegranates
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,437
5,838 دلار آمریکا
77.48%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
بدون عنوان از مجموعه نگاه شرقی
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,430 دلار آمریکا
37.143%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آشوب
برآورد
100,000,000﷼
2,262 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
قیمت فروش
340,000,000﷼
7,692 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری گیزلا وارگا سینایی

آرتچارت | نبرد از گیزلا وارگا سینایی
نبرد
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,980 دلار آمریکا
42.222%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,157 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,322 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,076 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.778%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها