عباس کیارستمی

آثار هنری


عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی 22,609 دلار آمریکا
حداقل برآورد 17,391 دلار آمریکا
حداکثر برآورد 26,087 دلار آمریکا
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
-11.771%
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019