بهمن محصص

آثار هنری

69 مورد یافت شد:
بهمن محصص بدون عنوان 1383
  • لت 1: 50 * 70
نقاشی
برآورد 1,800,000,000 ﷼ - 2,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - خرداد 1394 فروش در 8 خرداد 1394 قیمت نهایی 1,700,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بهمن محصص بدون عنوان 1369 - 1369
  • لت 1: 39 * 28.3
کولاژ و اسمبلاژ
برآورد 6,000 £ - 8,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1397 فروش در 4 اردیبهشت 1397 قیمت نهایی 7,500 £ (فروخته شده)
بهمن محصص Untitled (THREE FIGURES) 1368 - 1378
  • لت 1: 43 * 50.5
چاپ
برآورد 2,500 £ - 3,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 3,750 £ (فروخته شده)
بهمن محصص بدون عنوان 1367 - 1367
  • لت 1: 40 * 30
کولاژ و اسمبلاژ
برآورد 10,000 £ - 15,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - اردیبهشت 1397 فروش در 4 اردیبهشت 1397 قیمت نهایی 12,500 £ (فروخته شده)
بهمن محصص Untitled (Cactus) 1367 - 1367
  • لت 1: 50 * 70
نقاشی
برآورد 40,000 £ - 50,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - آبان 1397 فروش در 1 آبان 1397 قیمت نهایی 100,000 £ (فروخته شده)
بهمن محصص بدون عنوان 1358 - 1368
  • لت 1: 47 * 32.5
نقاشی
برآورد 2,500 £ - 3,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - مهر 1395 فروش در 29 مهر 1395 قیمت نهایی 3,750 £ (فروخته شده)
بهمن محصص Jeune homme antique à la pastèque 1358 - 1358
  • لت 1: 23 * 33
نقاشی
برآورد 3,000 € - 4,000 € فروش در Ader - پاریس - خرداد 1394 فروش در 22 خرداد 1394 قیمت نهایی 3,000 € (فروخته شده)
بهمن محصص Untitled (From The Jet Society Lady Series) 1356 - 1356
  • لت 1: 80 * 100
نقاشی
برآورد 80,000 £ - 120,000 £ فروش در Sotheby's - لندن - آبان 1397 فروش در 1 آبان 1397 قیمت نهایی 162,500 £ (فروخته شده)
بهمن محصص Nature morte aux poivrons 1356 - 1356
  • لت 1: 17 * 24.5
نقاشی
برآورد 2,000 € - 3,000 € فروش در Ader - پاریس - خرداد 1394 فروش در 22 خرداد 1394 قیمت نهایی 4,500 € (فروخته شده)