دوستعلی معیر الممالک

ایرانی
در حراج

حراج های پیش رو

حراجی وجود ندارد

نتایج حراج ها
مقالات مرتبط

مقاله ای وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,199 دلار آمریکا
کمینه برآورد 450 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
-100.000%
 
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
عملکرد فروش در برابر برآوردها
 
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019