• بدون عنوان 1395
  • ترکیب مواد روی مقوا، mixed media on paper
  • نقاشی
  • 16 * 12
برآورد
£300
418 دلار آمریکا
- £400
558 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازسارا عباسیان
بدون عنوان (از مجموعه‌ی انسان و حیوان)
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
-
£300
418 دلار آمریکا
تاریخ حراج
20 اسفند 1399
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
29 مهر 1395
بدون عنوان (درخت)
برآورد
£2,000
2,439 دلار آمریکا
-
£3,000
3,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,049 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
29 مهر 1395
سایر آثار هنری هنرمند

1) THE IRANIAN PASSPORT; 2) THE IRAN VISA; 3) THE US VISA; 4) THE US PASSPORT
برآورد
$15,000
-
$20,000
تاریخ حراج
21 آبان 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها