• فرهاد مشیری
  • خوابم یا بیدارم 1396
  • رشته: نقاشی
  • تکنیک ها: رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
  • ابعاد: 202 * 187
  • مشخصات: -

تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 15,000,000,000 ﷼
22,489 دلار آمریکا
- 20,000,000,000 ﷼
29,985 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 16,000,000,000 ﷼
23,988 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
Choc Line (from the Sweet Dreams series)
برآورد 200,000 $ - 300,000 $ فروش در Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art فروش در 30 فروردین 1390 قیمت فروش 230,500 $
Angel
برآورد 250,000 $ - 350,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art فروش در 4 آذر 1387 قیمت فروش 220,000 $
I Love You Until Eternity
برآورد 200,000 $ - 250,000 $ فروش در International Modern and Contemporary Art فروش در 11 اردیبهشت 1387 قیمت فروش 769,000 $