تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 15,000,000,000 ﷼ - 20,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 16,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
کوزه قرمز روی سفید
برآورد 30,000 £ - 40,000 £ فروش در هنر مدرن و معاصر خاورمیانه فروش در 22 خرداد 1399 قیمت نهایی فروخته نشده
Angel
برآورد 250,000 $ - 350,000 $ فروش در Bonhams - دبی - آذر 1387 فروش در 4 آذر 1387 قیمت نهایی 220,000 $ (فروخته شده)
Choc Line (from the Sweet Dreams series)
برآورد 200,000 $ - 300,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1390 فروش در 30 فروردین 1390 قیمت نهایی 230,500 $ (فروخته شده)