تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 30,000,000,000 ﷼
44,978 دلار آمریکا
- 40,000,000,000 ﷼
59,970 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 32,000,000,000 ﷼
47,976 دلار آمریکا
حضور در حراج Art Contemporain
برآورد 120,000 €
131,868 دلار آمریکا
- 180,000 €
197,802 دلار آمریکا
فروش در Art Contemporain فروش در 18 آذر 1394 قیمت فروش 231,000 €
253,846 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 250,000,000 ﷼
375 دلار آمریکا
- 350,000,000 ﷼
525 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼
450 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 550,000,000 ﷼
825 دلار آمریکا
بدون عنوان
برآورد 6,000,000,000 ﷼
8,996 دلار آمریکا
- 8,000,000,000 ﷼
11,994 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 6,500,000,000 ﷼
9,745 دلار آمریکا
ELEMENTS
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Modern & Contemporary Arab, Iranian & Turkish Art Including Masterpieces from The Pharos Art Collection & From The Maath Alousi Collection فروش در 28 اسفند 1392 قیمت فروش 99,750 $
IRIS
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Contemporary Art Day Auction فروش در 21 آبان 1394 قیمت فروش 56,250 $
Purple Pearl
برآورد 40,000 £
51,282 دلار آمریکا
- 60,000 £
76,923 دلار آمریکا
فروش در Modern and Contemporary Middle Eastern Art فروش در 2 آبان 1397 قیمت فروش 60,000 £
76,923 دلار آمریکا