حسین کاظمی

آثار هنری

تحلیل و بررسی دوره یازدهم حراج تهران (24 دی 1398)
یازدهمین دورۀ حراج تهران در شامگاه جمعه 14 تیرماه 98 با حضور آثار هنرمندان پیشکسوت و کلاسیک کشور در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.