تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Tehran

برآورد 30,000,000,000 ﷼ - 40,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 32,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 250,000,000 ﷼ - 350,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 300,000,000 ﷼ - 400,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 550,000,000 ﷼ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 6,000,000,000 ﷼ - 8,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 6,500,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ELEMENTS
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Christie's - دبی - اسفند 1392 فروش در 28 اسفند 1392 قیمت نهایی 99,750 $ (فروخته شده)
IRIS
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Sotheby's - نیویورک - آبان 1394 فروش در 21 آبان 1394 قیمت نهایی 56,250 $ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 10,000 £ - 15,000 £ فروش در Bonhams - لندن - مهر 1393 فروش در 15 مهر 1393 قیمت نهایی فروخته نشده