تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج Christie's

برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Christie's - دبی - فروردین 1397 فروش در 2 فروردین 1397 قیمت نهایی 118,750 $ (فروخته شده)
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 4,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
سیاوش در گذرگاه
برآورد 400,000,000 ﷼ - 600,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1398 فروش در 27 دی 1398 قیمت نهایی 1,000,000,000 ﷼ (فروخته شده)
ELEMENTS
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Christie's - دبی - اسفند 1392 فروش در 28 اسفند 1392 قیمت نهایی 99,750 $ (فروخته شده)
IRIS
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Sotheby's - نیویورک - آبان 1394 فروش در 21 آبان 1394 قیمت نهایی 56,250 $ (فروخته شده)
بدون عنوان
برآورد 10,000 £ - 15,000 £ فروش در Bonhams - لندن - مهر 1393 فروش در 15 مهر 1393 قیمت نهایی فروخته نشده