حسین زنده رودی

آثار هنری

252 مورد یافت شد:
حسین زنده رودی ELEMENTS 1390 - 1390
  • لت 1: 213 * 196
نقاشی
برآورد 80,000 $ - 120,000 $ فروش در Christie's - دبی - اسفند 1392 فروش در 28 اسفند 1392 قیمت نهایی 99,750 $ (فروخته شده)
حسین زنده رودی IRIS 1385 - 1385
  • لت 1: 154 * 145
نقاشی
برآورد 50,000 $ - 70,000 $ فروش در Sotheby's - نیویورک - آبان 1394 فروش در 21 آبان 1394 قیمت نهایی 56,250 $ (فروخته شده)
حسین زنده رودی بدون عنوان 1384 - 1384
  • لت 1: 80 * 49
نقاشی
برآورد 10,000 £ - 15,000 £ فروش در Bonhams - لندن - مهر 1393 فروش در 15 مهر 1393 قیمت نهایی فروخته نشده
حسین زنده رودی Purple Pearl 1384 - 1384
  • لت 1: 152 * 150
نقاشی
برآورد 70,000 $ - 110,000 $ فروش در Christie's - دبی - اردیبهشت 1387 فروش در 11 اردیبهشت 1387 قیمت نهایی 325,000 $ (فروخته شده)
حسین زنده رودی Purple Pea 1384 - 1384
  • لت 1: 152 * 150
نقاشی
برآورد 40,000 £ - 60,000 £ فروش در Bonhams - لندن - آبان 1397 فروش در 2 آبان 1397 قیمت نهایی 60,000 £ (فروخته شده)
حسین زنده رودی برای دسته 1380
  • لت 1: 77 * 90
نقاشیخط
برآورد 2,500,000,000 ﷼ - 3,500,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1396 فروش در 22 دی 1396 قیمت نهایی 2,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین زنده رودی بدون عنوان 1379
  • لت 1: 116 * 102
نقاشی
برآورد 3,000,000,000 ﷼ - 4,000,000,000 ﷼ فروش در Tehran - تهران - دی 1395 فروش در 3 دی 1395 قیمت نهایی 3,600,000,000 ﷼ (فروخته شده)
حسین زنده رودی « DE SUCRE EN PERLE » 1372 - 1372
  • لت 1: 57 * 59
کولاژ و اسمبلاژ
برآورد 4,000 € - 5,000 € فروش در Versailles - ورسای - اردیبهشت 1393 فروش در 7 اردیبهشت 1393 قیمت نهایی 11,100 € (فروخته شده)
حسین زنده رودی COMPOSITION 1372 - 1372
  • لت 1: 58 * 60
نقاشی
برآورد 8,000 € - 10,000 € فروش در Artcurial - پاریس - آبان 1389 فروش در 1 آبان 1389 قیمت نهایی فروخته نشده