کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)

آثار هنری


مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی دوره دهم حراج تهران
24 دی 1398 دهمین دورۀ حراج تهران در شامگاه جمعه 21 دی ماه 97 با حضور آثار هنرمندان جوان و معاصر کشور در هت... مشاهده بیشتر

عملکرد هنرمند در حراج ها
میانگین ارزش آثار
2019
قیمت نهایی 86,957 دلار آمریکا
حداقل برآورد 69,565 دلار آمریکا
حداکثر برآورد 104,348 دلار آمریکا
میانگین رشد سالانه
2018 - 2019
-61.565%
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
2019
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019