تاریخچه های اثر هنری
حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران
برآورد 15,000,000,000 ﷼
22,489 دلار آمریکا
- 20,000,000,000 ﷼
29,985 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 19,000,000,000 ﷼
28,486 دلار آمریکا
بدون عنوان
فروش در هنر قرن بیستم / خاورمیانه فروش در 29 مهر 1399
غسل بتان یک چشم
برآورد 400,000,000 ﷼
600 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 600,000,000 ﷼
900 دلار آمریکا
محراب
برآورد 3,000,000,000 ﷼
4,498 دلار آمریکا
- 4,000,000,000 ﷼
5,997 دلار آمریکا
فروش در دوازدهمین دوره حراج تهران فروش در 27 دی 1398 قیمت فروش 4,600,000,000 ﷼
6,897 دلار آمریکا
TOMATO PLANT, MORNING
برآورد 55,000 £
68,750 دلار آمریکا
- 75,000 £
93,750 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده
بدون عنوان
برآورد 10,000 £
12,500 دلار آمریکا
- 15,000 £
18,750 دلار آمریکا
فروش در 20th Century Art / Middle East فروش در 8 فروردین 1399 فروخته نشده